Recente opdrachten

 

Crisismanager - woordvoerder - mediator - reputatiecoach bestuurders

Advsering RvB ziekenhuis naar aanleiding van een aantal rechtszaken en een fusie.

Coaching en advisering directie ouderenzorginstelling.

Coaching en advisering directeur communicatie van een universitair ziekenhuis.

Adviseur van bestuur ouderenzorginstelling bij voorbereiding op ondertoezichtstelling. Reputatie, in- en externe communicatiestrategie, communicatie over veranderen. Samenwerking met afdeling communicatie.

Ontwikkelen communicatiestrategie van de landeijk collecterende goede doelen, naar aanleiding van de Alpe d'Huzes crisis. Training woordvoerder. www.collecteren.nl

Crisismanager gehandicaptenzorg. Adviseur Raad van Toezicht, bestuurders, afdeling communicatie. Bemiddelingsgesprekken met management team, ondernemingsraad en stakeholders.

Woordvoerder en adviseur van de Raad van Bestuur ziekenhuis. Nauwe samenwerking met afdeling communicatie, secretaris RvB, voorzitter medische staf, advocaat.

Woordvoerder en adviseur voor de NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg. Perscontacten, advisering communicatiestrategie en training. Bestuur en directie. Nauwe samenwerking met advocaten.www.nvzd.nl

 

Manager communicatie

Hoofd communicatie a.i. V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) Advisering voorzitter, directie, lid MT, leiding afdeling. Maart 2014 - januari 2016 www.venvn.nl

Manager communicatie a.i. Cordaan, een grote zorginstelling in de regio Amsterdam. Advisering Raad van Bestuur, stafdiensten, directie en locatiemanagers. Training. Herschikken van afdeling communicatie. Proactieve communicatie (intern en extern).

 

Communicatieadviseur projecten

Frieslab - project ministerie van VWS: adviseur programma manager, positionering, redactie en eindredactie rapporten, interactief boek en film. Free publcity.

Kleinschalig Wonen met Domotica - project ministerie van VWS en Syntens: adviseur projectmmanagers, auteur afsluitend boek, free publicity.

 

Communicatiestrateeg/Mediatraining

  • Strategiesessie en mediatraining woordvoerder en lobbyist van provincie.
  • Advisering bestuur waterschap, mediatraining bestuurders (in groepen en individueel).
  • Mediatraining en reputatiecoach bestuurder van een bank, enkele zorginstellingen, medisch specialisten, oud-topman multinational, bestuursvoorziter universiteit, hoogleraren, bestuurder en rectoren middelbare school.
  • Free publicity voor advocatenkantoren, notariskantoren, vermogensbeheerder.
  • Positionering en advies corporate communicatiestrategie van een IT-exameninstituut.

 

training