Ewoud Nysingh is de ervaren communicatiespecialist, mediator en jurist, bij wie uw reputatie in goede handen is. Als reputatiecoach helpt hij een crisis te voorkomen of te managen.

Ewoud Nysingh is de schakel tussen bestuurders, secretaris, afdeling communicatie, medische staf, advocaten, managers, ondernemingsraad en raad van toezicht. Hij zorgt intern voor helderheid en rust, bemiddelt desgewenst tussen partijen die in conflict zijn. Voor de externe communicatie formuleert Nysingh een heldere strategie.

"Duik niet bij slecht nieuws. De media de schuld geven is zinloos. Ga zelf beter communiceren. Dat werkt. Bereid u voor en wees scherp. Voorkom dat u de dupe wordt van de afrekencultuur: breng als het kan zelf als eerste het slechte nieuws. Wees alert en snel. Vertrouwen komt te voet en vertrekt per tweet."

Nysingh Communicatie:
beyond spindoctoring